Sıkça Sorulan Sorular

Açıklama


 • Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğ ve Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan gerekli niteliklere haiz olmak şartıyla;

  a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,

  1) Çalıştığı işyerinde,

  2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,

  b) Kamu kurumlarında kamu görevlisi olması halinde,

  1) Çalışmakta olduğu kurumda,

  2) İlgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında,

  c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde çalışmaları halinde tüm işyerlerinde, periyodik kontrolleri gerçekleştirebilirler.

  Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren periyodik kontrol işlemleri şahıs olarak değil yukarıda belirlenen şartlarla yapılabilmektedir.

 • Yönetmelik’te geçen ve periyodik kontrole tabi bazı iş ekipmanları ile ilgili hazırlanmış tablo aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılar için Yönetmeliğe göz atılabilir

  Ekipman Periyodik Kontrol Yapabilecek
  Kişi Mezuniyeti
  Basınçlı Kap ve Tesisatlar Buhar Kazanları Makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri
  Kalorifer Kazanları
  Taşınabilir Gaz Tüpleri
  Manifoldlu    asetilen     tüp
  demetleri
  Manifoldlu tüp demetleri
  Sıvılaştırılmış gaz tankları
  (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
  Sıvılaştırılmış gaz tankları
  (LPG, ve benzeri) (yer altı)
  Kullanımdaki LPG tüpleri
  Basınçlı hava tankları
  Kriyojenik tanklar
  Tehlikeli sıvıların
  bulunduğu tank ve depolar
  Kaldırma ve İletme Ekipmanları-1 Kaldırma ve/veya iletme
  araçları
  Makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri
  Yürüyen merdiven ve
  yürüyen bant
  İstif Makinesi (forklift,
  transpalet, lift)
  Kaldırma ve İletme Ekipmanları-2 Yapı İskeleleri İnşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi
  Tesisatlar-1 Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı,
  Paratoner
  Elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerler
  Akümülatör, Transformatör
  Tesisatlar-2 Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar,
  Boru Tesisatı
  Makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri
  Yangın Söndürme cihazı
  Havalandırma ve Klima
  Tesisatı
 • EKİPNET, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programıdır. Yönetmelikte belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan kişiler, e-devlet üzerinden EKİPNET’e giriş yaparak kayıt oluşturmakta ve periyodik kontrol temel eğitimi almadan önce bir geçici kayıt numarası almaktadırlar. Geçici kayıt numarası alan kişiler, Bakanlığımızca protokol yapılan ve yetkilendirilen kurumlardan eğitim alarak sınavda başarılı olmaları halinde yetkilendirilen kurum tarafından EKİPNET’e “başarılı” olarak kaydedilir. Bu aşamadan sonra sistem, kişilere kalıcı kayıt numarası atar. Kalıcı kayıt numarası alan kişiler periyodik kontrol yapmaya yetkili olurlar. Kullandıkları periyodik kontrol formlarını sistemden aldıkları kalıcı kayıt numaralarını işlemeleri gerekmektedir.

 • EKİPNET sistemi mezuniyet bilgilerini Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ndan ve çalışma bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan güncel olarak çekmektedir. Mezuniyet bilgileri EKİPNET’te görünmeyen ve kaydını tamamlayamayan kişiler YÖK’e başvurarak mezuniyet bilgilerinin güncellenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

 • Tebliğ’de belirlenen eğitim başlıklarından oluşan ve Bakanlığımızca yetkilendirilen kurumlardan eğitim almak ve sınavda başarılı olmak şartıyla kişiler periyodik kontrol yapmaya hak kazanırlar. Periyodik kontrol temel eğitim müfredatı şu şekildedir:

  • Mevzuat eğitimi.

  • İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım.

  • Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları.

  • Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.

  • Raporlama

  • Çalışma etiği ve sorumluluklar.

  Eğitim süresi, sınav dâhil olmak üzere iki günden az olamaz.

 • Periyodik kontrol temel eğitimi, Bakanlığımız ile protokol yapmak suretiyle;

  • Makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler,

  • Örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilebilmektedir.

  Ayrıca Bakanlığımız kuruluşlarından İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM), periyodik kontrol temel eğitimi vermeye yetkilidir.

 • Protokol yapılan kurumlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Bu dokümanın hazırlandığı tarih itibariyle iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi eğitimi protokolü imzalanan kurumlar şu şekildedir:

  1. Türk Standartları Enstitüsü

  2. Makine Mühendisleri Odası

  3. Adnan Menderes Üniversitesi

  4. Uludağ Üniversitesi

  5. Kastamonu Üniversitesi

  6. Kocaeli Üniversitesi

  7. Çukurova Üniversitesi

 • Bakanlığımızca ekipmanlar belirlenene kadar Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında periyodik kontrol yapacak kuruluşlardan hizmet yeterliliği belgesi veya akreditasyon şartı aranmaz. Hali hazırda uygulamada olmayan ancak Bakanlık tarafından akreditasyona özel Tebliğ yayımlanmak suretiyle bu konuda düzenleme yapılabilir.

İletişim

Gundoğdu Mh 2477 Sokak Karakaya Apt. No:1/6
Kepez/Antalya

info@enemuhendislik.com

0242 326 14 63
0539 598 14 63